You are here

Jožka, Irča Najmanová a Pavla Sugdolová, rok 1988 (asi).