You are here

Stručný popis areálu

Vlastní slalomový kanál je vybudován v bývalé vorové propusti vltavského jezu Miřejovice (říční kilometr 18,0). S přestavbou se začalo v roce 1983 a během několika let byla dokončena. Od té doby probíhají v podstatě neustále drobné změny a buduje se okolní zázemí.

Pohled na jez (se zavřeným kanálem) od severu.

Délka propusti činí 600 m, z toho 350 m je využito pro vlastní slalomový kanál. Převýšení je 3,5 m. Hloubka se pohybuje od 0,5m do 1,5m. Průtok kolísá v závislosti na vodním stavu a činnosti vodní elektrárny umístěné na druhém břehu Vltavy mezi 9 - 12 m3/s. Překážky jsou buď dřevěná vrata v ocelových rámech (obalených na nebezpečných místech pryžovým pásem), podobně zabezpečené ocelové či kameninové roury a nebo pneumatiky vylité betonem.

Zázemí a hygienické příslušenství slalomového kanálu je soustředěno do loděnice vybudované v letech 1997-1998. Pokud není ve vyjímečných případech předem domluveno jinak, je voda je pouštěna v době stanovené doplňkem provozního řádu a dohodnuté s provozovatelem jezu. Rozpis se snažíme s týdenním přestihem zobrazobvat zde.

 Poplatek za použití USD:

80 Kč - jeden trénink/loď
150 Kč - celý den, dva tréninky/loď