You are here

Tábor

řeka Lužnice u restaurace Harrachovka

Souřadnice

Latitude: 49.411499020000
Longitude: 14.632267000000

Tok:

Lužnice

Stručné představení:

Táborský oddíl uspořádal první slalomy na peřeji u Benešova mlýna v roce 1968. Velice záhy získaly pojmenování "O štít města Tábora" a staly se pevnou součástí termínové listiny a trůní v ní dodnes. Měnil se termín, někdy v září, někdy v březnu, ale většinou si uhájil první půlku května. Měnila se i trať. V souladu s vývojem sportu se zkracovala, po přestavbě jezu a vzniku vodní elektrárny se přesunul start pod jez a následně pod zatáčku. Každý rok se mění průtok, jede se na tom, co Čochtan dá, někdy je to méně než pět kubíků, to je potom motokros, ale v roce 1987 to bylo 75-85 kubíků a to byl pro změnu masakr. Metrové vlny a tak... Většinou ale Tábor ukazuje svou přívětivější tvář. Tvář trati na přírodní řece, která někdy v očích nejmenších mí obtížnost Niagary, ale vždy si s ní poradí a vracejí se odtud silnější a lepší.

Ke pohodě zde přispívá i louka pro táboření a k ní patřící restaurace, která sice nepřežila změnu podmínek v devadesátých letech, ale roste zpět doslova z ruin do bývalé krásy.

Tábor 2014
Táborská trať za malého stavu (5m3/s)

Závody konané na této trati:

Datum závodu Název závodu Druh závodu Sport Pořadatel
29/06/1974 Přebor dorostu ČSR ve slalomu a sjezdu v Táboře + přebor žactva MČR slalom VS Tábor
09/05/1973 Slalom „O štít města Tábora“, 1.kolo ligy Čechy VZ slalom VS Tábor
12/05/1972 Akademické mistr. ČSR slalom a sjezd Tábor MČR sjezd VŠE Praha
11/05/1972 Akademické mistr. ČSR slalom a sjezd Tábor MČR slalom VŠE Praha
09/05/1972 2.KZ 2.VT slalom a sjezd Tábor NKZ slalom VS Tábor
08/05/1972 2.KZ 2.VT slalom a sjezd Tábor NKZ slalom VS Tábor
10/05/1970 Slalom v Táboře VZ slalom VS Tábor
09/05/1970 Slalom v Táboře VZ slalom VS Tábor

Stránky