You are here

Kniha přihlášek je připravena!

Oddílová kniha přihlášek je připravena, můžete se jako obvykle přihlašovat (poháry už tam jsou). Postup zustává stejný.