You are here

Byla tu, není tu...

Pokud budete hledat Kristýnu Krejčovou, už jí nehledejte. Od 1.9.2018 jen a pořád Kristýna Vaňková. Gratulujeme a přejeme Kristýně a Jírovi vše nejlepší!