You are here

Provoz kanálu od 05.04.

Průtok Vltavy klesl pod 150m3/s, takže voda už nejde non-stop, řiďte se prosím časy vypsanými v rozpisu.