You are here

Změna ceníku užívání slalomové dráhy od ledna 2022

Od roku 2022 jsme se rozhodli, že z vyššíme poplatek za užívání slalomové dráhy z 50 Kč na 80 Kč za jeden trénink.

80 Kč - jeden trénink/loď
150 Kč - celý den, dva tréninky/loď

Všichni uživatelé jsou povinni před započetím tréninku, na slalomové dráze, se nahlásit správci a zaplatit tréninkové hodiny .