You are here

Historie

Začátky - klidná voda nade vše

Předchůdci kralupských vodáků (1933)Oddíl kanoistiky byl založen v Kralupech nad Vltavou v roce 1960 při Tělovýchovné jednotě Tatran Kralupy (pozdější Čechie). V té době ovšem "zuří" v Kralupech "stavba mládeže" - chemická továrna na výrobu umělé pryže Kaučuk. Za účelem sportovního vyžití budovatelů (a nejen jich) vzniká též stejnojmenná TJ a oddíl přechází v roce 1962 pod její křídla. Zpočátku se oddíl věnoval většinou rychlostní kanoistice, k čemuž byly v Kralupech téměř ideální podmínky v podobě nížinného toku Vltavy nadrženého navíc ještě zdymadlem v Miřejovicích. V té době měl cca 15 členů, kteří se společně s oddílem jachtingu dělili o loděnici, která stávala na levém břehu Vltavy, zhruba v místech, kde dnes stojí lávka pro pěší přes řeku Vltavu. Přes svou krátkou existenci dokázal oddíl uspořádat dva ročníky závodu "Kralupské kilometry mezi mosty" při kterých se domácí V. Klimeš a R.Cikánková dokázali v kategorii dorostu prosadit na přední příčky.

Přechod k vodě tekoucí

Dlouholetý předseda oddílu Jaroslav Froněk st.Další zlepšování úrovně kanoistů naráželo mimo jiné i na problém lodí. Získat opravdu dobrou rychlostní loď byl i v té době drahý špás a tak se pozornost některých členů začíná obracet k trochu jinému odvětví kanoistiky - vodnímu slalomu a sjezdu na divoké vodě. Současně se změnou zaměření oddílu se hledala i možnost pořádání závodů v tomto odvětví. Volba nakonec padla na blízký jez v Miřejovicích, který tak znovu prokázal dobré služby. Na jeho pravé straně je vorová propust a v ní bylo uspořádáno v letech 1961 až 1966 několik ročníků závodu ve vodním slalomu, zpočátku za vydatné organizační pomoci závodníků zejména Tesly Žižkov (namátkou Jirásek, Hrabě, Šulc a další). Účastníci tehdy museli být opravdovými hrdiny, protože ve vorové propusti nebyly provedeny žádné změny. Trať se tehdy skládala ze 150 metrů nepříliš hluboké rychle tekoucí vody a na jejím konci na závodníky čekal válec.

vzadu:Jindra Novák,Petr Karika,Ota Špecinger, Jaroslav Froněk st. stojící:Jirka Oučedník,Karel Aleš,Petr Jakovec,Pavel Hajn, sedící:Jarda Bareš,Vít Hudeček,Petr Franc,Petr Hajn,Luděk Fencl (1975)Slibně se rozvíjející tradici přervala stavba mostu na silnici E55 z Prahy do Teplic, kvůli které byla část propusti zavezena. Zázemím byla v té době vodákům přízemní panelová loděnice na nábřeží Jana Rysa na pravém břehu Vltavy v Kralupech, kterou sdíleli s jachtaři a členy oddílu vodního motorismu. Oddíl v té době disponoval zdatnými závodníky, jako byli např. držitelé I. výkonnostní třídy J.Froněk ml. a O.Špecinger,II.výkonnostní třídy M.Stádník, L.Lídl, P.Pohl a K.Pohl. V průběhu sedmdesátých let se členům oddílu podařilo pokračovat ve slušných výsledcích i přes absenci možnosti tréninku na vodě divočejší než byly kralupské tůně. Přicházela též nová generace závodníků představovaná P.Konířem, J.Novákem, J.Barešem, P.Jakovcem, P.Halvou, P.Karikou a dalšími. V letech 1974 až 1980 se ve spolupráci s oddílem vodního motorismu buduje nová loděnice v Kralupech.

 

Definitivně na propusti

Dvojice Faltus-Bareš na prvních závodech po znovuotevření propusti (1984)Další etapa v dějinách oddílu se začíná odvíjet na začátku osmdesátých let.V myslích mnoha kralupských závodníků i funkcionářů se začínají rodit myšlenky na obnovení závodní trati ve vorové propusti miřejovického jezu. Po dostavbě mostu už nic nebrání odstranění navážky a tak vznikl plán na výstavbu opravdové slalomové dráhy. Musel ovšem počítat se třemi omezujícími faktory. Prvním je skutečnost, že miřejovický jez a tedy i vorová propust jako jeho součást je technická památka, což v praxi znamená, že nelze provádět jakékoliv zásadnější nevratné změny. Druhým vodní elektrárna na levém břehu, se kterou se propust bude dělit o vodu protékající řečištěm Vltavy. A kdo bude mít při jejím nedostatku přednost bylo všem jasné. Třetím omezené možnosti oddílu a z toho plynoucí potřebu nezištné brigádnické práce. To v praxi pocítili na svých rukou všichni tehdejší členové, z těch nejvytíženějších se sluší jmenovat J.Froňka st., J.Froňka ml., J.Nohu st., M.Stádníka, O. Špecingra a Z.Najmana. Díky prvnímu omezení se zrodil poněkud odlišný systém překážek, než byl ve slalomových kanálech u nás obvyklý. Jeho hlavní součástí se stala dřevěná vrata v ocelových rámech, která nadržovala a usměrňovala tekoucí vodu. K vytvoření vln a válců se použily spojené pneumatiky vyplněné betonem, kameninové roury či ocelové trubky. Díky usilovné práci nad projektovou dokumentací a posléze i v reálu v propusti bylo v září 1984 vše připraveno pro další ročník slalomů po téměř dvaceti letech. Při této příležitosti byl vysloven dík ing. K. Skrbkovi, ing. L.Kaszovi a p.A.Vošáhlíkové díky kterým se podařilo překonat všechny potíže při schvalování dokumentace nové trati. Na nové, avšak neustále se měnící trati vorové propusti vyrůstala další generace závodníků z nichž byli nejúspěšnější J.Koudelka, J.Noha ml. a zejména M.Najman, který bude na začátku devadesátých let pro své výkony povolán odsloužit si základní vojenskou službu v řadách Dukly Brandýs nad Labem.

 

Nahoru a ... dolů

Honza Koudelka a Marek Stádník asi něco vyhráli...Poměrně slibný vývoj byl ovšem opět přerušen stavebními pracemi. V roce 1987 totiž začala oprava mostních pilířů a zařízení na jezu, takže prostor nad jezem a tedy i nad propustí byl uzavřen larseny. Vynucené rok a půl trvající přestávky bylo využito k dalším úpravám v propusti. Závodníci mezitím trénovali jednak na klidné vodě pod propustí a nebo vzali zavděk občasným exilům na tratích v Praze - Tróji či v Roudnici. Dvouletý půst si vynahradili po znovuotevření v roce 1989, kdy se v propusti konalo hned pět závodů. V té době byla také dokončena loděnice ve Veltrusích, která oddílu poskytla zázemí přímo u místa pro trénink. Nacházela se na samém začátku propusti u někdejšího ÚNZ (dnes hotel Libuše). Postupem času ji vytvořily čtyři stavební buňky s vestavěným přistřeškem pro lodě. Bohužel neměla mít dlouhého trvání, protože v roce 1992 byl objekt sousedního ÚNZ vrácen v restituci původnímu majiteli i s pozemkem na kterém stála. Vorová propust se už v té době natrvalo dostala do povědomí závodníků a konaly se tu i vrcholné mládežnické akce, jako např. mezinárodní závod ve slalomu pro juniory v srpnu 1991 či federální mistrovství dorostu ve slalomu a sjezdu. Sjezd byl podle jeho účastníků opravdu "drsný", neboť start byl v Kralupech u loděnice, následovaly 4 km stojaté vody (v podstatě po stopách prvních kralupských kanoistů) a závěrečné drama se odehrálo na 250m divoké vody v propusti. Nejeden závodník tehdy oddřel téměř dvacet minut na voleji jen proto, aby se sto metrů před cílem zvrhl. Těmito závody ale pomalu končí jeden ze vzestupů oddílu. V dalších sezónách naplno propuká členská krize. Starší členové postupně opouští z různých důvodů řady oddílu a mladší ještě nedorostli k tomu, aby je mohli nahradit. I to bylo jednou z příčin skutečnosti, že se na propusti nějaký čas nepořádaly závody v režii místního oddílu.

 

Táhnem svou káru dál...

Memoriál (září 2000)Obrat nastává až v roce 1996 kdy většina členů pochopila, že přichází možná poslední možnost k vybřednutí z krize a společným úsilím všech tehdejších i "reaktivovaných" členů došlo k opětovnému pozvednutí oddílu. V letech 1996-1998 dochází k přestěhování loděnice na její dnešní (a všichni doufají, že už definitivní) polohu, zvelebení jejího okolí, úpravy propusti směřující k větší bezpečnosti závodníků a trénujících při zachování její obtížnosti. Od roku 1996 se též každoročně na podzim pořádají veřejné slalomy pod názvem "Memoriál Jaroslava Froňka st.". Současně dochází i k výkonnostnímu vzestupu, který prozatím vyústil ve vícenásobnou účast kralupských závodníků v naší vrcholné soutěži - Českém poháru. V průběhu let 1999 a 2000 došlo k přestavbě využívající celý průběh propusti, trať se prodloužila o dalších cca 70 metrů, které jinak byly pouze velmi dlouhou (a neoblíbenou) cílovou rovinkou. Kromě slalomových závodů se zde občas pořádají i závody raftové a rodeo.

Voda je dobrý přítel, ale zlý pán ;-)

Uzavírací segment po opadnutí vody.Těžký úder celému areálu znamenalo léto 2002. Po vydatných srpnových deštích se nadvakrát rozvodnila Vltava. První vlna znamenala "jenom" zrušení závodů a jisté škody přímo v kanále, protože hladina dosahovala po hranu svahu u loděnice. Když už vše začalo vypadat světleji, přišla vlna druhá, nesrovnatelně větší a prohnala se nespoutaně celým povodim, natropila škody za miliardy a pro čtyři desítky lidí byla tím posledním, co v životě viděli. Co znamenala povodeň konkrétně pro nás je možno vidět z poznámek a fotografií pořizovaných přímo během povodně. Konečný účet je též patrný ze zápisků pořizovaných během oprav na přelomu let 2002 a 2003", finančně znamenaly povodně vyškrábání klubové pokladny až do dna, pro členy oddílu a jejich ochotné kamarády nesčetné hodiny strávené nápravou škod, které napáchala voda.

Kdo všechno v tom byl namočenej?

Nadpis RN Členem od Členem doseřadit sestupně
Schejbal 01/01/1966 01/01/1966
Vihan 01/01/1966 01/01/1967
K. Beránek 01/01/1969 31/12/1969
Loukotka 31/12/1971
Luboš Němec 1954 31/12/1972
Vlastimil Váňa 31/12/1972
Brožíček 31/12/1972
Flégl 31/12/1972
Ladislav Kaňka 31/12/1972
Zdeněk Srba 31/12/1973
Václav Novák 31/12/1973
Miroslav Koubek 01/01/1973 31/12/1973
Pavel Pilecký 1954 31/12/1975
Milan Tesařík 01/01/1975 31/12/1975
Jiří Berka 01/01/1975 31/12/1975
V Chotětický 01/01/1974 31/12/1975
Jan Noha 1947 31/12/1976
Slavoj Kotek 1961 01/01/1974 31/12/1976
Vladimír Vacek 1961 01/01/1974 31/12/1976
Petr Blecha 1954 31/12/1976
Lubomír Dudák 1960 01/09/1975 31/12/1977
Václav Hoffman 1961 31/12/1977
Josef Vinš 1964 31/12/1977
Jiří Čermák 1962 01/01/1977 31/12/1977
Marian Konvalinka 1961 01/01/1977 31/12/1977
Martin Poštůlka 1961 31/12/1977
Jiří Vinš 1962 31/12/1977
Jiří Šrotýř 1962 01/01/1977 31/12/1977
Petr Pohl 1958 01/01/1973 31/12/1978
Jiří Tureček 1961 01/01/1974 31/12/1978
Miroslav Písařík 1961 01/01/1974 31/12/1978
Karel Hájek 1963 01/01/1978 31/12/1978
Jindřich Korbel 1964 01/01/1978 31/12/1978
Martin Borovička 01/01/1979 31/12/1979
Luděk Francl 1966 01/01/1980 31/12/1980
Otto Špecinger 1951 31/12/1981
Pavel Borník 1964 01/01/1981 31/12/1981
Petr Karika 1964 01/01/1981 31/12/1981
Vít Hudeček 1967 01/01/1981 31/12/1981
Ondřej Vávra 1967 01/01/1981 31/12/1981
Jiří Svoboda 1958 01/01/1975 31/12/1982
Josef Strnad 1965 01/01/1982 31/12/1982
Iveta Kučerová 1970 01/01/1983 31/12/1983
Jiří Beránek 1972 01/01/1983 31/12/1983
Jiří Kramer 1970 01/01/1983 31/12/1983
Pavel Hajn 1965 01/01/1983 31/12/1983
Dana Křišťanová 1966 01/01/1983 31/12/1983
Jaroslav Čapek 1964 01/01/1984 31/12/1984
Aleš Karel 1966 01/01/1984 31/12/1984
Miroslav Stádník 1952 01/01/1970 01/01/1985
Richard Bouška 1973 01/01/1985 31/12/1985
Jaroslav Fuka 1973 01/01/1985 31/12/1985
Petr Hajn 1967 01/01/1981 31/12/1985
Luboš Lídl 1956 01/01/1978 31/12/1985
Martin Rubeš 1972 01/01/1984 31/12/1985
Petr Franc 1967 01/01/1982 31/12/1986
Vlasáková Iva 1975 01/01/1986 31/12/1986
Jan Taller 1973 01/01/1985 31/12/1986
Petr Všetula 1973 01/01/1985 31/12/1986
Hana Pokorná 1975 01/01/1986 31/12/1986
Helena Jirasová 1970 01/01/1986 01/01/1987
Milan Svoboda 1968 01/01/1985 01/01/1987
Jiří Deák 1970 01/01/1986 31/12/1987
Gabriela Farkašová 1974 01/01/1986 31/12/1987
Pavel Halva 1964 01/01/1977 31/12/1987
Karel Pohl 1960 01/01/1973 31/12/1987
Pavla Sugdolová 1974 01/01/1986 31/12/1987
Roman Zít 1966 01/01/1983 31/12/1987
Pavel Koudelka 1970 01/01/1984 01/01/1988
Petr Válek 1975 01/01/1986 01/01/1989
Marek Stádník 1975 01/01/1986 01/01/1990
Marta Hirná 1974 01/01/1985 31/12/1990
Radka Hirná 1975 01/01/1987 31/12/1990
Irena Najmanová 1973 01/01/1985 31/12/1990
Svatopluk Plaček 1967 01/01/1986 31/12/1990
Hana Bartůňková 1972 01/01/1991 31/12/1991
Martina Krákorová 1979 01/01/1991 01/01/1992
Miroslav Vintr 1980 01/01/1992 01/01/1992
Tomáš Hanka 1978 01/01/1990 31/12/1992
Jan Plicka 1980 01/01/1991 31/12/1992
Filip Toms 1977 01/01/1990 01/01/1993
Adéla Vlasáková 1973 01/01/1987 01/01/1993
Kateřina Sedláčková 1981 01/01/1993 01/12/1993
Marcel Mayer 1977 01/01/1989 01/12/1993
Zdeněk Bělka 1980 01/01/1991 31/12/1993
Vít Klimeš 1977 01/01/1988 31/12/1993
Pavla Margholdová 1981 01/01/1992 01/12/1994
Jan Koudelka 1975 01/01/1986 31/12/1994
Jan Noha 1977 01/01/1987 31/12/1994
Ondřej Bubník 1974 01/01/1991 01/12/1995
Jiří Špírek 1982 01/01/1993 31/12/1995
Petr Jakovec 1965 01/12/1996
Jiří Oliverius 1962 01/01/1997
Ladislav Hamrlík 01/01/1997
Petr Koníř 1966 01/01/1982 01/01/1997
Zdeněk Najman 01/01/1983 01/01/1997
Ondřej Plecháček 1978 01/01/1990 12/11/1997
Jiří Soukup 1985 01/12/1997 01/06/1998
Tomáš Šín 1986 01/09/1998 23/10/1998
Pavel Šín 1985 01/09/1998 23/10/1998
Michaela Burgrová 1983 01/04/1997 23/10/1998
Lucie Bláhová 1982 01/04/1993 23/10/1998
Vítězslav Růžička 1983 01/07/1997 23/10/1998
Andrea Burgrová 1985 01/12/1997 23/10/1998
Jiří Gorecký 1978 01/11/1992 23/10/1998
Miroslav Jón 1979 01/01/1991 01/01/1999
Antonín Hrabák 1925 29/12/1999
Martin Jirka 1964 01/01/2000
Miroslav Krček 1965 01/01/2000
Drahoslav Tichý 1962 01/01/2000
Svojmír Čáp 1969 01/01/2000
Jan Randák 1963 01/01/2000
Michal Firyt 1986 01/05/1999 01/03/2000
Martin Slouka 1983 01/07/1997 01/01/2001
Ondřej Král 1987 01/03/2000 01/01/2001
Jan Bendík 1986 01/12/1997 01/03/2001
Jakub Šimík 1986 01/05/1999 01/03/2001
Vladislav Ptašnik 1963 01/03/1999 31/12/2001
Petra Holková 1984 01/07/1997 11/11/2005
Ivana Mašková 1982 01/04/1998 10/11/2006
Jan Škvor 1985 01/05/2002 11/11/2006
Pavel Ryčl 1979 01/11/2000 13/11/2009
Rudolf Hrubý 1961 01/01/1974 13/11/2009
Jiří Vaněk 1961 01/04/2001 01/12/2010
Jana Vaňková 1965 01/04/2001 01/12/2010
Martin Horváth 1996 30/07/2008 01/12/2010
Lucie Flídrová 1997 08/08/2008 01/12/2010
Adam Véle 1994 09/05/2005 06/12/2010
Lenka Ratajová 1989 01/05/2006 06/12/2010
Vojtěch Zapletal 1998 09/06/2006 24/11/2011
Mikuláš Zapletal 2000 21/03/2007 24/11/2011
Zdenka Grossmannová 1965 15/11/2005 24/11/2011
Karel Richter 2001 09/11/2009 04/04/2012
Roman Matula 1996 09/05/2005 03/12/2012
Lukáš Vepřek 2002 04/04/2012 01/02/2014
Tereza Vepřková 2002 04/04/2012 01/02/2014
Jáchym Brázda 2001 15/05/2012 07/02/2014
Johana Brázdová 1997 16/03/2010 07/02/2014
Petra Vaňková 1983 01/04/2001 22/02/2014
Matěj Müller 2003 27/02/2013 22/02/2014
Karolína Najmanová 2000 15/07/2012 22/02/2014
Kateřina Dalecká 1996 15/07/2012 24/03/2014
Aneta Tužilová 2006 23/02/2014 30/11/2014
Max Černý 2002 23/02/2014 30/11/2014
Alžběta Měkotová 2003 27/02/2013 06/03/2015
Alžběta Šarochová 2003 03/05/2013 06/03/2015
David Zima 2005 23/02/2014 06/03/2015
Marie Hantychová 2004 27/02/2013 06/03/2015
Anežka Kovářová 2004 27/02/2013 15/10/2015
Matouš Vondra 2003 04/04/2012 15/10/2015
Matěj Zeman 2002 04/04/2012 21/11/2016
Jakub Zeman 2000 04/04/2012 21/11/2016
Filip Zeman 2007 03/04/2015 21/11/2016
Jan Bárta 2000 27/07/2009 21/11/2017
Jiří Deák 2003 21/02/2017 05/12/2017
Milan Faltus 1957 05/12/2017 05/12/2017
Václav Langmajer 2008 07/12/2017 12/10/2018
Ondřej Žalud 2007 21/12/2017 12/10/2018
Vojtěch Žalud 2010 21/12/2017 12/10/2018
Hana Vovsová 1986 23/02/2014 12/10/2018
Quido Zientek 2003 28/02/2017 12/10/2018
Šimon Mojžíš 2007 03/04/2015 12/10/2018
Vojtěch Hrňák 2002 07/02/2013 12/10/2018
Nikola Žatecká 2002 19/01/2014 12/10/2018
Štěpán Sakala 2004 22/11/2016 12/10/2018
Daniel Machuta 2001 04/04/2012 13/10/2018
Amálie Šrétrová 2007 12/03/2015 07/03/2019
Štěpánka Šrétrová 2009 05/01/2016 07/03/2019
Štěpán Mojžíš 2010 02/07/2019 04/10/2021
Adam Prokop Bukovský 2021 27/05/2021 25/10/2022
Michal Toms 2010 21/02/2017 25/10/2022
Jan Šebele 2011 21/02/2017 25/10/2022