You are here

Kanál opět v provozu

Po zhruba měsíční odstávce je náš kanál opět v provozu. Voda zatím teče pořád. Co se změn týče, nebyly nikterak pronikavé, šlo jen o doladění některých míst.

Většina úsilí byla věnována jednak pravidelné každoroční údržbě a také dokončení oprav po červnových povodních. Zároveň proběhla kultivace zázemí :-)

Vše ostatní je zatím beze změn.