You are here

Statistika? Tak napůl...

Opravdu, to, co nazývám statistikou je souhrnem dat získaných částečně kompletním záznamem výsledků od roku 1997 a prosetím toho, co vypadlo ze "Záhrobí". To není nic jiného, než oskenované výsledky z různých oddílových archívů. Najdete je na kanoe.cz, kde jsou naskenované výsledky od 50.let. Kvalita a četnost silně kolísá, rozhodně to není kompletní archiv, což znamená, že ti dříve závodící mají trošku smůlu (nebo štěstí), protože tam nejsou zaznamenány všechny jejich hříchy.

Do statistik je zahrnuto celkem 12309 výsledků, nejstarší je z 03/04/1966, nejnovější z 05/07/2020, na jejich dosažení se podílelo 196 závodníků v 1745 závodech.

Prozatím mám po kupě tyto žebříčky:

Žebříček počtu závodů, to znamená kolika závodních dní se dotyčný zúčastnil, nepočítá se do toho počet kategorií, počet závodů v jeden den a tak. Ve stručnosti je to počet dní, kdy byl na nějakých závodech.

Žebříček počtu startů, tady už se zohledňují kategorie a podobné věci. Pokud někdo jel v ten den kajak a debl, má tam dva zářezy.

Žebříček bednařů, zachycující počet umístění mezi prvními třemi celkového pořadí.

Žebříček bednařů VK aneb počet umístění na bedně v kategoriích dětských a dědských (PŽ, ŽM, ŽS, DM, DS, VM, V a VS).

Žebříček čuňat je prostý součet všech trestných bodů obdržených v započítávaných jízdách.