You are here

Stavba zdi ve fotografiích

Aktualizováno 15.05.2012

15.05.2012
Minulý týden definitivně dodělali poslední blok, nakonec to stihli před pohárem s o něco víc než dvoutýdenním zpožděním. Ještě nějaký čas budou využívat zařízení staveniště na tábořišti.

Takhle to tedy vypadá vcelku.

26.04.2012
Zbylo trochu volného času na focení, takže zase pár snímků z průběhu stavby. U loděnice je už definitivně hotovo, zahrabáno, urovnáno, oseto.


Pomalu zde vzníká dlažba, kterou bylo nutno kompletně přeložit.


Armování je hotové v celém průběhu, na fotce je "horní" konec zdi.


Z technologických důvodů (neptejte se jakých, nevím) betonování pokračuje na blocích "uprostřed".

07.04.2012
Stavba se zase trochu hnula, je třeba přiznat, že po pomalejším rozjezdu se maká, teď osiřela jen kvůli velikonočním svátkům. Zeď je hotová po kraj tábořiště, výkop je zahrabán, takže před loděnicí zbývá jen uvést vše do původního stavu (dlažba, stupně vítězů atd.). Vzhledem k tomu, že minimálně na rozmezí republiky a rzeczpospolitej kolují fámy o poháru, dáváme najevo, že pohár u nás BUDE! Stavba má sice skluz, ale to nejbolavější místo, loděnice, už je hotové. Na kanále je provizorní brankoviště, mezi startem a lávkou je čtyřicet jednotyčových branek, od lávky dolů je brankoviště nedotčené. Během dubna kanál najede na víceméně normální provoz, o určitých omezeních vyplývajících ze sousedství stavby ještě podáme informace, totéž bude platit i pro samotný závod. To nejdůležitější vyplývá z toho, že tábořiště neexistuje (je tam zařízení staveniště) a bude omezen pohyb podél kanálu jen na prostor přímo u něj v šíři cca pěti metrů v místech kde ještě stavba probíhá.


Zde je pohled od vchodu, tam kde obvykle leží hromada písku sloužící na podzim k betonování a v létě k rozhrabávání dětmi.


Takhle to vypadá od bufetu. V průchodu jsou na boku plechem zakryté zážezy, do kterých se v případě potřeby nandají profily a vstup se vodotěsně uzavře.


V týdnu dodělali definitivně štětovnice, na snímku je vidět rok tábořiště (od sloupku je natažena páska).


Pokračovat se bude odshora, takže nad uzavíracím segmentem už je připraveno bednění na betonáž základu, sousední bloky se armují.


Při pohledu z ostrova zeď vypadá takhle. Zatím, jsem zvědav, jak dlouho to vydrží.


Zde je vidět kam až stavba pokročila, poslední bednění je na úrovni tábořiště.

25.03.2012
Sokol využil slunečný víkend k focení, takže:


První vybetonované části už byly odbedněny a vylezly v celé své "kráse". Na záběru je vidět konec zdi u vjezdu do loděnice a mezera v bednění, kde bude první průlez pro příchod od konce kanálu.


Tady je bednění okolo druhého průlezu (přímo před loděnicí). Výsledný otvor pro přístup bude o něco větší.


Takhle vypadá zeď z chodníku a výšky Sokolího oka. Vy, co máte alespoň 180 cm, uvdíte i elektrárnu. A to se vyplatí!

22.03.2012
Po delší době způsobené naší nepřítomností vám přinášíme pár záběru ze stavby.


Bagry se už zakously do horní části kanálu a začíná se rýsovat výkop pro základy.


Po celé délce byly strženy ploty a pokáceny stromy (ten pařez v pravé části je pozůstatkem po stromu, pod kterým býval v posledních letech start).


Tyhle "kamínky" držely v zemi sloupy pro brankoviště. Mno... nešetřili jsme :-)


Aby nemuseli všechno tahat přes nás (stejně by to asi nešlo), budují si stavbaři přístupovou panelku přes neobsazený pozemek ve střední části kanálu.


V prostoru loděnice už jsou vybetonovány první části zdi.


U pravé strany a uprostřed snímku jsou místa, kde chybí ve zdi dráty. To budou místa, kudy se bude procházet k vodě.

02.03.2012
Pomalu, ale přece. Po dokončení první části štětovnic se rozběhl (mno, rozběhl...) i zbytek. Přijel pán se čtyřnápravovou obludou, dokázal se vytočit na tom zbytku, kde není výkop (klobouk dolů) a nablil něco betonu.


Vznikl tak základ na který se může začít s armováním.


Armování jde pomaleji než blití betonu, ale dejme tomu...

17.02.2012
Počasí nám oblevilo a rozmrzla i stavba. Ve čtvrtek se začalo chystat na zatloukání štětovnic a v pátek už se jelo naplno. Jeřáb natáhl hromadu plechů, nandal je do výkopu:

...a nechal je takovým trochu upraveným kladívkem zatlouct:

Šlo jim to celkem rychle, pár minut cukání s jeřábem a samotné zatlučení bylo za minutku. Jo a aby se dostali dovnitř s jeřábem, uřízli nám vrata...

18.01.2012:

Začaly výkopové práce na zdi:

Pohled od brány.


Pohled z mostu.

13.01.2012:


V místě, kde bude probíhat stavba zdi leží i pár stávajících věcí. Pro začátek byla odstraněna část dlažby před loděnicí. Stromy budou následovat.

.
Kolík u plotu označuje osu budoucí zdi.

Komentáře

..nádhera.